add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' ); | Když Poppers, tak pouze kvalitní variantu