add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' ); | Kouření, které si vás podmaní